Kontakt

Zariadenie sociálnych služieb AMBRA Lučenec

Sídlo a adresa organizácie:  Rúbanisko III č. 2938/52, 984 03 Lučenec
Identifikačné číslo organizácie:  52757048

Funkcia: dočasne poverený výkonom funkcie riaditeľa
Telefón: 0911 066 133
E-Mail: riaditel@zssambra.sk

Sociálno-zdravotný úsek

Funkcia: vedúci sociálno – zdravotného úseku
Organizačný útvar: sociálno-zdravotný úsek
Telefón: 0940 642 570
E-Mail: soc.zdrav@zssambra.sk

Funkcia: sociálny pracovník, manažér kvality
Organizačný útvar: sociálno-zdravotný úsek
Telefón: 0910 806 148, 047 / 43 319 83 – spojovateľka
E-Mail: socialne@zssambra.sk

Funkcia: inštruktor sociálnej rehabilitácie
Organizačný útvar: sociálno-zdravotný úsek
Telefón: 0940 946 515,  047 / 43 319 83
E-Mail: instruktor@zssambra.sk

Funkcia: asistent sociálnej práce
Organizačný útvar: sociálno-zdravotný úsek
Telefón: 047 / 43 319 83
E-Mail: asistent.sp@zssambra.sk

Funkcia: sestra
Organizačný útvar: sociálno-zdravotný úsek
Telefón: 0911 095 303
E-Mail: zdrav@zssambra.sk

Ekonomicko-prevádzkový úsek

Funkcia: vedúci  ekonomicko – prevádzkového úseku
Organizačný útvar: ekonomicko – prevádzkový úsek
Telefón: 0940 642 560
E-Mail: ekonom@zssambra.sk

Funkcia: referent – účtovník, správa majetku, GDPR
Organizačný útvar: ekonomicko – prevádzkový úsek
Telefón: 0940 642 563
E-Mail: uctovnik@zssambra.sk

Funkcia: referent PaM, pokladník, správa registratúry
Organizačný útvar: ekonomicko – prevádzkový úsek
Telefón: 0940 642 566
E-Mail: mzdove@zssambra.sk

Funkcia: referent stravovania, zásobovania a VO
Organizačný útvar: ekonomicko – prevádzkový úsek
Telefón: 0940 642 567
E-Mail: strav.prev@zssambra.sk

Funkcia: správca budov, údržbár, vodič
Organizačný útvar: ekonomicko – prevádzkový úsek
Telefón: 0940 946 514
E-Mail: spravca@zssambra.sk

PRACOVNÁ DOBA :

Pondelok - Piatok
07.00 - 12.00 / 12:30 - 15:00