Poradovníky čakateľov

Zariadenie sociálnych služieb AMBRA vedie poradovníky čakateľov na umiestnenie podľa druhu sociálnej služby (osobitne pre službu zariadenie pre seniorov a osobitne pre službu domov sociálnych služieb). Táto kompetencia bola opätovne prenesená z Banskobystrického samosprávneho kraja na zariadenie od 15.09.2018. Vedenie poradovníka čakateľov, predvolávanie čakateľov z poradovníka, vyradenie z poradovníka a zverejňovanie poradovníka vykonáva ZSS AMBRA v zmysle Smernice č. 005/2018/OSSZ Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. 

V prípade, že chcete byť umiestnený v našom zariadení, žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s prílohami zasielajte priamo do nášho zariadenia, a to osobne alebo poštou na adresu:

Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Rúbanisko III č. 2938/52, 984 03 Lučenec.

V prípade potreby Vám v ZSS AMBRA poskytneme základné sociálne poradenstvo a poradíme pri úkonoch so zabezpečením sociálnej služby.