Naše služby

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB AMBRA v Lučenci, ktorého zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj, poskytuje v zmysle zriaďovacej listiny nasledovné sociálne služby:

- Zariadenie pre seniorov 

- Domov sociálnych služieb

Zariadenie je umiestnené na sídlisku Rúbanisko III v rámci mestskej obytnej zóny. Z hľadiska umiestnenia má dobrú polohu, v blízkosti je  poliklinika, zastávka mestskej dopravy a ďalšia občianska vybavenosť. Budovy zariadenia boli postavené koncom osemdesiatych rokov minulého storočia a skolaudované boli v roku 1989. Zariadenie  je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zariadenie pozostáva z dvoch štvorposchodových budov, na prízemiach sa nachádza vstupná hala, kancelárie, spoločenská miestnosť, jedáleň, zariadenie má vybudovanú vlastnú kuchyňu, nachádzajú sa tu aj skladové a zásobovacie priestory.
Prijímatelia sociálnych služieb sú ubytovaní na I. až IV. poschodí v obidvoch budovách, v jednoposteľových a dvojposteľových bytových jednotkách s vlastným hygienickým zariadením.  Vybavenie zariadenia zodpovedá súčasným potrebám prijímateľov aj potrebám zamestnancov na prevádzku.  Priľahlú časť zariadenia tvorí odpočinková zóna. Poskytované sociálne služby kladú mimoriadne vysoké nároky na zodpovednosť zamestnancov. Vedenie zariadenia sa neustále snaží o zlepšenie materiálno – technického vybavenia a podmienok zariadenia, skvalitňovanie práce a individuálny prístup k prijímateľom sociálnych služieb, estetizáciu obytných a spoločenských priestorov.

,,
Dbajme, aby nám staroba nezanechala vrásky aj na duši, keď ich už robí na tvári.
Michel de Montaigne
Citát