Fotogaléria

A opäť  tvoríme …

Prešli sme si fašiangovým obdobím, spoločným tvorením, aby sme si naše zariadenie vyzdobili a mohli sa tak prepojiť hlbšie s atmosférou tohto obdobia, mali sme

Čítať viac »

A opäť  tvoríme …

Prešli sme si fašiangovým obdobím, spoločným tvorením, aby sme si naše zariadenie vyzdobili a mohli sa tak prepojiť hlbšie s atmosférou tohto obdobia, mali sme aj krásne pásmo s pochovávaním basy. Fašiangy sa končili popolcovou stredou, tento deň bol aj Valentín, deň zamilovaných, a o deň na to – vo štvrtok, bol Deň osamelých. Naše aktívne tvoriace prijímateľky sa rozhodli potešiť tých, čo sa k nám pridať na podujatia nevedia, ktorí sú zo zdravotných dôvodov pripútaní na lôžko a rozhodli sa im vytvoriť na byty krásne srdiečkové dekorácie, aby im dali najavo, že nie sú sami. Aj keď s nami nie sú často, sme v tom spolu.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde …

Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry. V piatok 09.02.2024 nám takéto hry predstavili študenti Strednej zdravotníckej školy v Lučenci. Ukázali nám typický fašiangový sprievod v maskách. Predviedli nám aj symbolické pochovávanie basy – hru parodizujúcu skutočný pohreb. Jej základným motívom je zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu. Kňaz paroduje obrad rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade, ohlasuje koniec zábavy a lúči sa s basou, ktorú za náreku prítomných vynášajú von. Hlavnými kostýmovými postavami boli postava kňaza, rechtora a smútiacich „pozostalých“. Účinkujúci sa postarali o chvíle dobrej zábavy a humoru a našim klientom sa vystúpenie veľmi páčilo. V druhej časti programu nás potešil svojím speváckym vystúpením poslanec Mestského zastupiteľstva v Lučenci pán Tomáš Šurik, za čo mu patrí veľká vďaka. Na záver sme sa občerstvili tradičnými fašiangovými šiškami. 

Riešenia na mieru pre rôzne problémy s pohyblivosťou

Seniori môžu vykonávať ľahké strečingové cvičenia aj v obmedzenom priestore. Pravidelné cvičenie je pre seniorov kľúčové, najmä pre tých, ktorí majú obmedzenú pohyblivosť. Pomáha udržiavať pružnosť kĺbov, zabraňuje atrofii svalov a zlepšuje celkový krvný obeh. Okrem toho cvičenie prispieva k zlepšeniu duševnej pohody a znižuje riziko depresie a úzkosti u seniorov. Seniori s obmedzenou pohyblivosťou môžu vykonávať celý rad cvikov na hornú časť tela, ako sú zdvihy rúk či rotácie ramien. Vhodné sú aj jemné zdvihy nôh, krúženie členkami a rotačné pohyby na udržanie pružnosti kĺbov. Prispôsobením cvičebných postupov individuálnym potrebám môžeme zabezpečiť  zdravšiu budúcnosť pre seniorov, ktorí čelia problémom s mobilitou.

Sniežik sa nám chumelí …

Sneží, sneží na kraj biely, snehuliaka by sme chceli. Je to tak, je to tak, pekný bude snehuliak. Pri nohách mu metla leží, na hlavu mu stále sneží. Je to tak, je to tak, bude to náš snehuliak. Jedna guľa, druhá, tretia, uhlíky už na tvár letia. Je to tak, je to tak, veľký bude snehuliak. Miesto nosa mrkvu dáme, pani zimu radi máme. Je to tak, je to tak, hotový je snehuliak.

Januárové fašiangové tvorenie, cvičenie a hranie spoločenských hier

Nové elektrické zdvíhacie zariadenia a mechanický invalidný vozík

Počas roka 2023 naše zariadenie zabezpečilo pre prijímateľov sociálnych služieb 2 elektrické zdviháky „Achilleas“, ktoré sú určené na zdvíhanie a presúvanie ľudí s motorickými ťažkosťami. Ďalšou veľkou pomocou pre našich prijímateľov je aj invalidný vozík so sedadlom a operadlom so sklápacím mechanizmom a odklopnými opierkami nôh s nastaviteľným uhlom.

Do zariadenia dorazila vianočná nádielka v podobe rôznych balíčkov. Úsmev na tvári klientom vyčarila „krabica od topánok“ naplnená rôznymi drobnosťami.

Vystúpenie seniorského speváckeho zboru Charlie s Vianočným programom

Mikuláš s anjelom a čertom po roku opäť zavítal do nášho zariadenia a priniesol darčeky, úsmevy a radosť našim klientom …

Mesiac úcty k starším – darčeky pre našich prijímateľov zo Školského klubu detí ZŠ a MŠ Hany Ponickej v Haliči

Mesiac úcty k starším – kultúrne pásmo detí z materskej školy Spojenej školy internátnej Karla Supa v Lučenci – 23.10.2023

Výlet na Fiľakovský hrad – 17.10.2023

Literárna beseda so zamestnankyňou Novohradskej knižnice dňa 11.10.2023

Ako sa nestať obeťami podvodníkov a zlodejov – cyklus prednášok pre seniorov, zameraný na prevenciu kriminality, organizovaný Novohradským osvetovým strediskom – 26.09.2023

Branno – športový deň zamestnancov ZSS AMBRA v areáli Hájik v Buzitke dňa 8.9.2023

Vychádzka do lučenského parku – august 2023

Rozvoj digitálnych zručností seniorov

Počas dvoch júnových dní naši prijímatelia absolvovali kurz zameraný na zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu. Tento projekt Ministerstva dopravy a výstavby SR je spolufinancovaný Európskou úniou.

Deň matiek – kultúrne pásmo žiakov zo Súkromnej základnej školy s materskou školou DSA v Lučenci

Skupinové aktivity v oddychovej zóne

Poďakovanie ku Dňu matiek

Najčistejšia ľudská láska je tá materinská; láska, ktorá sa obetuje, ktorá sa dáva a nepočíta… Nikdy ju nebudeme  vedieť dostatočne odplatiť naspäť.

Fotky z májových aktivít – návšteva cukrárne, tréningy pamäti, spoločenské hry

Stavanie mája

Dňa 2. mája 2023 navštívili naše zariadenie žiaci zo Základnej školy Ladislava Novomeského v Lučenci. S pripraveným kultúrnym programom predviedli ľudové zvyky a tradície Stavania mája. Obyvatelia ZSS AMBRA sa s radosťou vrátili do spomienok ich mladosti a aj si spolu s deťmi nie jednu pieseň spolu zaspievali.

Príprava na Veľkonočné sviatky

Stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien v ZSS AMBRA – 24.03. 2023

Všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu žien – 08.03. 2023

Maľovanie, hranie kariet, počúvanie hudby na želanie

Tvoríme nástenky

Hravo, veselo, tvorivo …

Aktivity s klientmi počas decembra 2022 a januára 2023

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok – ročník 2022

Predvianočné kultúrne pásmo študentov Strednej zdravotníckej školy v Lučenci

Predvianočné kultúrne vystúpenie žiakov zo školskej družiny ZŠ s materskou školou DSA z Kubínyiho námestia v Lučenci

Dňa 12.12.2022 sme sa zúčastnili besedy v Novohradskej knižnici na tému „Ornitológia“

Navštívil nás Mikuláš spolu s  čertom a anjelmi

Zdobíme stromčeky

Zima na nástenkách

Novembrový výlet po stopách B. S. Timravy

Občianske združenie Rúbanisko III. zorganizovalo výlet, ktorého sme sa radi a v hojnom počte zúčastnili. Rozhodli sme sa ísť po stopách spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy a navštívili sme pamätnú izbu v obci Ábelová, kde pôsobila a tiež jej rodný dom v dedinke Polichno. Nielen o samotnej autorke, ale aj o živote sme sa dozvedeli čo najviac a veríme, že tento výlet nebol posledný.

Predvianočná tvorba a zábava pri kartách

Mesiac úcty k starším – kultúrny program dňa 25.10.2022

Dňa 25. októbra 2022 naše zariadenie navštívila kandidátka na funkciu primátorky Ing. Rút Olšiaková. Pani riaditeľka Mgr. Jana Haláková s ňou hovorila o problémoch, ktorým musíme čeliť, ale aj o úspechoch, ktoré sme dosiahli. Nasledoval mimoriadne milý kultúrny program, ktorý nám predviedli malí žiačikovia Materskej školy pri Spojenej škole internátnej v Lučenci. Bol prekrásny a skutočne nás dojal.

Mesiac úcty k starším – kultúrny program dňa 18.10.2022

Dňa 18. októbra 2022 navštívila v súvislosti s prebiehajúcim októbrom – Mesiacom úcty k starším naše zariadenie, primátorka Mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková, viceprimátor Mgr. Pavol Baculík a poslanci Mestského zastupiteľstva a Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Branislav Hámorník a MUDr. Juraj Pelč. Okrem slov poďakovania a vzdaní holdu všetkým seniorom, sa rozprávalo aj o nadchádzajúcich voľbách do samospráv miest a krajov, ako aj o tom, že o veci verejné by sa mali zaujímať aj ľudia v seniorskom veku, ktorých životné skúsenosti spoločnosť obohacujú a výrazne pozdvihujú. Po príhovoroch nasledoval veľmi pekný a starostlivo nacvičený kultúrny program, ktorý si pre nás pripravili žiaci Spojenej školy internátnej s narušenou komunikačnou schopnosťou. Po dvoch rokoch izolácie, ktorú spôsobil koronavírus, bolo toto podujatie pre nás všetkých veľmi príjemnou zmenou.

Spomienky ukryté v kronikách nášho zariadenia

Jesenná tvorba

Výlet na Haličský zámok

Dňa 6. septembra 2022 sme strávili príjemné chvíle v zámockom hoteli Galicia Nueva v Haliči, ktorý sme spoločne navštívili. Počasie sa nám vydarilo a tak nič nepokazilo dobrú náladu nám všetkým a všetci sme mohli obdivovať krásu, nádheru a majestátnosť priestorov tejto historickej pamiatky, ktorej počiatky siahajú až do 12. storočia. Najviac nás zaujala stĺpová vstupná hala, kaplnka a slávnostná sála s bohatou najrozsiahlejšou freskovou výzdobou na území Slovenska. Zámok bol prekrásny a v každom z nás zanechal hlboký dojem. Veríme, že táto naša návšteva v ňom, nebola posledná. Zároveň ďakujeme Občianskemu združeniu – Rúbanisko III., ktoré výlet zorganizovalo.

Výlet do Zichyho kaštieľa v obci Divín

Dňa 30. júna 2022 sa prvý raz po dvoch rokoch izolácie spôsobenej pandémiou koronavírusu uskutočnil výlet klientov ZSS AMBRA do neďalekého Zichyho kaštieľa. Ten je kompletne zrekonštruovaný, a tak naši klienti mali možnosť oceniť podmanivosť a harmonickú krásu  interiéru kaštieľa vytvorenej pôvodným starožitným nábytkom z 19. storočia a pôsobivými obrazmi. Každého príjemne prekvapila expozícia preparovaného hmyzu a to motýľov a rôznorodých chrobákov, ktorá prehliadku zakončila. Sme pevne presvedčení, že sa do tejto perly obce Divín vyberieme radi aj nabudúce. Ďakujeme Občianskemu združeniu – Rúbanisko III., ktoré výlet zorganizovalo.

Návšteva cukrárne

Odovzdávanie darčekov žiakom Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci pri príležitosti MDD

V stredu 8.6.2022 sa zároveň uskutočnilo ďalšie milé stretnutie zamestnancov Zariadenia sociálnych služieb AMBRA a pani Lackovej – prijímateľky sociálnych služieb so žiakmi 1. stupňa Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci za prítomnosti riaditeľky školy  Mgr. Terézie Bahledovej, PhD. Deťom boli odovzdané darčeky s náboženskou tematikou, ktoré pre nich vyrobili prijímatelia sociálnych služieb zariadenia, ako prejav  vďaky za ich predchádzajúce kultúrne vystúpenia v  zariadení. Riaditeľka zariadenia Mgr. Jana Haláková sa zároveň žiakom a pedagógom poďakovala za doterajšiu spoluprácu.

Odovzdávanie darčekov žiakom ZŠ s MŠ Hany Ponickej v Haliči pri príležitosti MDD

V stredu 8.6.2022 sa uskutočnilo milé stretnutie zamestnancov Zariadenia sociálnych služieb AMBRA a pani Lackovej – prijímateľky sociálnych služieb so žiakmi prvého a druhého ročníka ZŠ s MŠ Hany Ponickej v Haliči v knižnici obce Halič za prítomnosti ich učiteliek Mgr. Moniky Gáborovej a Mgr. Márie Fajčíkovej i starostu obce Halič Mgr. Alexandra Udvardyho. Na stretnutí boli žiakom odovzdané darčeky, ktoré pre nich vyrobili  prijímatelia sociálnych služieb zariadenia. Riaditeľka zariadenia Mgr. Jana Haláková vyjadrila úprimné poďakovanie za doterajšiu spoluprácu, ako aj za milé prekvapenie, ktoré žiaci spolu s pedagógmi pripravili prijímateľom sociálnych služieb počas adventu 2021. Vo svojom príhovore ocenila hlavne empatiu k seniorom zo strany žiakov a pedagógov školy.

Tvoríme ku dňu detí

Kultúrne pásmo ku Dňu matiek

Dňa 17.05.2022 sa v našom zariadení pri príležitosti Dňa matiek uskutočnilo bohaté kultúrne vystúpenie, ktoré pre naše prijímateľky sociálnych služieb, ktoré sú mamami, starými mamami a poniektoré  veru už aj prastarými mamami, pripravili žiaci Základnej školy Laca Novomeského v Lučenci pod vedením pedagógov. Svojimi piesňami, básňami, tancom a hrou na hudobné nástroje potešili srdcia našich prijímateliek, za čo sa im chceme aj  touto cestou poďakovať.

Svojou návštevou nás poctila aj poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Lučenci Ing. Rút Olšiaková, ktorá sa nielen ako poslankyňa, ale tiež aj ako mama na úvod prihovorila našim prijímateľkám, ktorým pohladila ich srdiečka milým slovom, po pásme detí všetkých ponúkla aj voňavou, chutnou domácou  štrúdľou, ktorá sa dotkla všetkých ich zmyslov, za čo aj jej patrí veľká vďaka.

Deň matiek – obdarovaná bola každá maminka

Kultúrne vystúpenie žiakov súkromnej základnej umeleckej školy v Lučenci ku Dňu matiek

Veľkonočné ozdoby a pozdravy od kolektívu pedagógov a detičiek zo  Súkromnej materskej školy Múdre hlavičky v Pezinku

V apríli 2022 naše zariadenie obdržalo krásne veľkonočné ozdoby a pozdravy od kolektívu pedagógov a detičiek zo Súkromnej materskej školy Múdre hlavičky v Pezinku, ku ktorým bol pripojený milý list. V ňom nám pri príležitosti Veľkonočných sviatkov prajú ich krásne a pokojné prežitie, veľa pevného zdravia, sily, optimizmu, veľa dôvodov na úsmev na tvári a úprimnú radosť zo života, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Príprava Veľkonočnej výzdoby

Aj v roku 2022 sme nezabudli obdarovať naše žienky pri príležitosti MDŽ