Fotogaléria

Mesiac úcty k starším – darčeky pre našich prijímateľov zo Školského klubu detí ZŠ a MŠ Hany Ponickej v Haliči

Mesiac úcty k starším – kultúrne pásmo detí z materskej školy Spojenej školy internátnej Karla Supa v Lučenci – 23.10.2023

Výlet na Fiľakovský hrad – 17.10.2023

Literárna beseda so zamestnankyňou Novohradskej knižnice dňa 11.10.2023

Ako sa nestať obeťami podvodníkov a zlodejov – cyklus prednášok pre seniorov, zameraný na prevenciu kriminality, organizovaný Novohradským osvetovým strediskom – 26.09.2023

Branno – športový deň zamestnancov ZSS AMBRA v areáli Hájik v Buzitke dňa 8.9.2023

Vychádzka do lučenského parku – august 2023

Rozvoj digitálnych zručností seniorov

Počas dvoch júnových dní naši prijímatelia absolvovali kurz zameraný na zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu. Tento projekt Ministerstva dopravy a výstavby SR je spolufinancovaný Európskou úniou.

Deň matiek – kultúrne pásmo žiakov zo Súkromnej základnej školy s materskou školou DSA v Lučenci

Skupinové aktivity v oddychovej zóne

Poďakovanie ku Dňu matiek

Najčistejšia ľudská láska je tá materinská; láska, ktorá sa obetuje, ktorá sa dáva a nepočíta… Nikdy ju nebudeme  vedieť dostatočne odplatiť naspäť.

Fotky z májových aktivít – návšteva cukrárne, tréningy pamäti, spoločenské hry

Stavanie mája

Dňa 2. mája 2023 navštívili naše zariadenie žiaci zo Základnej školy Ladislava Novomeského v Lučenci. S pripraveným kultúrnym programom predviedli ľudové zvyky a tradície Stavania mája. Obyvatelia ZSS AMBRA sa s radosťou vrátili do spomienok ich mladosti a aj si spolu s deťmi nie jednu pieseň spolu zaspievali.

Príprava na Veľkonočné sviatky

Stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien v ZSS AMBRA – 24.03. 2023

Všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu žien – 08.03. 2023

Maľovanie, hranie kariet, počúvanie hudby na želanie

Tvoríme nástenky

Hravo, veselo, tvorivo …

Aktivity s klientmi počas decembra 2022 a januára 2023

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok – ročník 2022

Predvianočné kultúrne pásmo študentov Strednej zdravotníckej školy v Lučenci

Predvianočné kultúrne vystúpenie žiakov zo školskej družiny ZŠ s materskou školou DSA z Kubínyiho námestia v Lučenci

Dňa 12.12.2022 sme sa zúčastnili besedy v Novohradskej knižnici na tému „Ornitológia“

Navštívil nás Mikuláš spolu s  čertom a anjelmi

Zdobíme stromčeky

Zima na nástenkách

Novembrový výlet po stopách B. S. Timravy

Občianske združenie Rúbanisko III. zorganizovalo výlet, ktorého sme sa radi a v hojnom počte zúčastnili. Rozhodli sme sa ísť po stopách spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy a navštívili sme pamätnú izbu v obci Ábelová, kde pôsobila a tiež jej rodný dom v dedinke Polichno. Nielen o samotnej autorke, ale aj o živote sme sa dozvedeli čo najviac a veríme, že tento výlet nebol posledný.

Predvianočná tvorba a zábava pri kartách

Mesiac úcty k starším – kultúrny program dňa 25.10.2022

Dňa 25. októbra 2022 naše zariadenie navštívila kandidátka na funkciu primátorky Ing. Rút Olšiaková. Pani riaditeľka Mgr. Jana Haláková s ňou hovorila o problémoch, ktorým musíme čeliť, ale aj o úspechoch, ktoré sme dosiahli. Nasledoval mimoriadne milý kultúrny program, ktorý nám predviedli malí žiačikovia Materskej školy pri Spojenej škole internátnej v Lučenci. Bol prekrásny a skutočne nás dojal.

Mesiac úcty k starším – kultúrny program dňa 18.10.2022

Dňa 18. októbra 2022 navštívila v súvislosti s prebiehajúcim októbrom – Mesiacom úcty k starším naše zariadenie, primátorka Mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková, viceprimátor Mgr. Pavol Baculík a poslanci Mestského zastupiteľstva a Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Branislav Hámorník a MUDr. Juraj Pelč. Okrem slov poďakovania a vzdaní holdu všetkým seniorom, sa rozprávalo aj o nadchádzajúcich voľbách do samospráv miest a krajov, ako aj o tom, že o veci verejné by sa mali zaujímať aj ľudia v seniorskom veku, ktorých životné skúsenosti spoločnosť obohacujú a výrazne pozdvihujú. Po príhovoroch nasledoval veľmi pekný a starostlivo nacvičený kultúrny program, ktorý si pre nás pripravili žiaci Spojenej školy internátnej s narušenou komunikačnou schopnosťou. Po dvoch rokoch izolácie, ktorú spôsobil koronavírus, bolo toto podujatie pre nás všetkých veľmi príjemnou zmenou.

Spomienky ukryté v kronikách nášho zariadenia

Jesenná tvorba

Výlet na Haličský zámok

Dňa 6. septembra 2022 sme strávili príjemné chvíle v zámockom hoteli Galicia Nueva v Haliči, ktorý sme spoločne navštívili. Počasie sa nám vydarilo a tak nič nepokazilo dobrú náladu nám všetkým a všetci sme mohli obdivovať krásu, nádheru a majestátnosť priestorov tejto historickej pamiatky, ktorej počiatky siahajú až do 12. storočia. Najviac nás zaujala stĺpová vstupná hala, kaplnka a slávnostná sála s bohatou najrozsiahlejšou freskovou výzdobou na území Slovenska. Zámok bol prekrásny a v každom z nás zanechal hlboký dojem. Veríme, že táto naša návšteva v ňom, nebola posledná. Zároveň ďakujeme Občianskemu združeniu – Rúbanisko III., ktoré výlet zorganizovalo.

Výlet do Zichyho kaštieľa v obci Divín

Dňa 30. júna 2022 sa prvý raz po dvoch rokoch izolácie spôsobenej pandémiou koronavírusu uskutočnil výlet klientov ZSS AMBRA do neďalekého Zichyho kaštieľa. Ten je kompletne zrekonštruovaný, a tak naši klienti mali možnosť oceniť podmanivosť a harmonickú krásu  interiéru kaštieľa vytvorenej pôvodným starožitným nábytkom z 19. storočia a pôsobivými obrazmi. Každého príjemne prekvapila expozícia preparovaného hmyzu a to motýľov a rôznorodých chrobákov, ktorá prehliadku zakončila. Sme pevne presvedčení, že sa do tejto perly obce Divín vyberieme radi aj nabudúce. Ďakujeme Občianskemu združeniu – Rúbanisko III., ktoré výlet zorganizovalo.

Návšteva cukrárne

Odovzdávanie darčekov žiakom Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci pri príležitosti MDD

V stredu 8.6.2022 sa zároveň uskutočnilo ďalšie milé stretnutie zamestnancov Zariadenia sociálnych služieb AMBRA a pani Lackovej – prijímateľky sociálnych služieb so žiakmi 1. stupňa Cirkevnej základnej školy sv. Jána Bosca v Lučenci za prítomnosti riaditeľky školy  Mgr. Terézie Bahledovej, PhD. Deťom boli odovzdané darčeky s náboženskou tematikou, ktoré pre nich vyrobili prijímatelia sociálnych služieb zariadenia, ako prejav  vďaky za ich predchádzajúce kultúrne vystúpenia v  zariadení. Riaditeľka zariadenia Mgr. Jana Haláková sa zároveň žiakom a pedagógom poďakovala za doterajšiu spoluprácu.

Odovzdávanie darčekov žiakom ZŠ s MŠ Hany Ponickej v Haliči pri príležitosti MDD

V stredu 8.6.2022 sa uskutočnilo milé stretnutie zamestnancov Zariadenia sociálnych služieb AMBRA a pani Lackovej – prijímateľky sociálnych služieb so žiakmi prvého a druhého ročníka ZŠ s MŠ Hany Ponickej v Haliči v knižnici obce Halič za prítomnosti ich učiteliek Mgr. Moniky Gáborovej a Mgr. Márie Fajčíkovej i starostu obce Halič Mgr. Alexandra Udvardyho. Na stretnutí boli žiakom odovzdané darčeky, ktoré pre nich vyrobili  prijímatelia sociálnych služieb zariadenia. Riaditeľka zariadenia Mgr. Jana Haláková vyjadrila úprimné poďakovanie za doterajšiu spoluprácu, ako aj za milé prekvapenie, ktoré žiaci spolu s pedagógmi pripravili prijímateľom sociálnych služieb počas adventu 2021. Vo svojom príhovore ocenila hlavne empatiu k seniorom zo strany žiakov a pedagógov školy.

Tvoríme ku dňu detí

Kultúrne pásmo ku Dňu matiek

Dňa 17.05.2022 sa v našom zariadení pri príležitosti Dňa matiek uskutočnilo bohaté kultúrne vystúpenie, ktoré pre naše prijímateľky sociálnych služieb, ktoré sú mamami, starými mamami a poniektoré  veru už aj prastarými mamami, pripravili žiaci Základnej školy Laca Novomeského v Lučenci pod vedením pedagógov. Svojimi piesňami, básňami, tancom a hrou na hudobné nástroje potešili srdcia našich prijímateliek, za čo sa im chceme aj  touto cestou poďakovať.

Svojou návštevou nás poctila aj poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Lučenci Ing. Rút Olšiaková, ktorá sa nielen ako poslankyňa, ale tiež aj ako mama na úvod prihovorila našim prijímateľkám, ktorým pohladila ich srdiečka milým slovom, po pásme detí všetkých ponúkla aj voňavou, chutnou domácou  štrúdľou, ktorá sa dotkla všetkých ich zmyslov, za čo aj jej patrí veľká vďaka.

Deň matiek – obdarovaná bola každá maminka

Kultúrne vystúpenie žiakov súkromnej základnej umeleckej školy v Lučenci ku Dňu matiek

Veľkonočné ozdoby a pozdravy od kolektívu pedagógov a detičiek zo  Súkromnej materskej školy Múdre hlavičky v Pezinku

V apríli 2022 naše zariadenie obdržalo krásne veľkonočné ozdoby a pozdravy od kolektívu pedagógov a detičiek zo Súkromnej materskej školy Múdre hlavičky v Pezinku, ku ktorým bol pripojený milý list. V ňom nám pri príležitosti Veľkonočných sviatkov prajú ich krásne a pokojné prežitie, veľa pevného zdravia, sily, optimizmu, veľa dôvodov na úsmev na tvári a úprimnú radosť zo života, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Príprava Veľkonočnej výzdoby

Aj v roku 2022 sme nezabudli obdarovať naše žienky pri príležitosti MDŽ

Príjemne strávený čas spoločenskými hrami

Srdečné vianočné pozdravy detí z ŠKD Dúha v Haliči

Ráno 23.12.2021 nás milo prekvapili na plote rozvešané srdečné vianočné priania maľované deťmi zo Školského klubu detí Dúha ako súčasť ZŠ a MŠ Hany Ponickej z Haliče. Prijímatelia sociálnych služieb detičkám veľmi pekne ďakujú za krásne vianočné obrázky.

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok – ročník 2021

Aj koncom tohto roku našich klientov potešili úžasné darčeky v krabiciach od topánok. Tieto milé pozornosti zabezpečili dobrovoľníci – menovite Michal Sára, Eva Jakabová, Alžbeta Hujová a Marta Fašangová, a  zároveň sa zúčastnili na ich odovzdávaní prijímateľom sociálnych služieb. Srdečne ďakujeme im a všetkým ľuďom, ktorí s láskou vložili krásne darčeky do krabičiek. 

Vianočné pásmo študentov Strednej zdravotníckej školy v AMBRE dňa 16.12.2021

Piaty ročník Vianočnej pošty pre seniorov

Naše zariadenie sa tento rok opäť zapojilo do Vianočnej pošty pre seniorov a zabezpečilo tým pre našich klientov ručne písané Vianočné pozdravy od dobrovoľníkov z celého Slovenska. Počas celého decembra tak klienti zažijú veľa radosti a pocit, že na nich niekto myslí.

Aj tento rok do AMBRY zavítal Mikuláš

Lesný rozpamätníček

Národné lesnícke centrum so sídlom vo Zvolene zaslalo klientom nášho zariadenia pri príležitosti 20. výročia lesnej pedagogiky na Slovensku niekoľko kusov Pracovných listov lesnej pedagogiky pre starých rodičov v podobe Lesného rozpamätníčka. Ich cieľom je primäť seniorov rozpamätať sa na časy mladosti späté s lesom, motivovať ich k mentálnej činnosti a aj ponúknuť im možnosť vyplnenia voľného času. Pracovné listy ponúkajú témy ako lesy, lesníctvo, biodiverzita, prírode blízke hospodárenie v lesoch, zdravie z prírody a iné, ktoré sú spracované formou krátkeho odborného textu a naň nadväzujúcich úloh – tajničky, hádanky, prešmyčky, krížovky, osemsmerovky, spájania čísel, doplňovania slov do textu a pod. Tieto pracovné listy vznikli ako náhradné riešenie, kvôli nemožnosti realizovať programy lesnej pedagogiky prezenčnou formou v aktuálnej situácii kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia pred ochorením COVID-19.

Charitatívna akcia „Maratón dobrej vôle“

Háčkované deky a čiapky doručené pre našich prijímateľov sociálnych služieb, sú výsledkom charitatívnej akcie „Maratón dobrej vôle“, ktorý sa konal na základe covid opatrení online formou dňa 16.10.2021. Organizátormi boli e-shop www.colorfullmadeshop.sk a spolok ŽIVENA v Lučenci. Deky a čiapky vyrábali ženy z celého Slovenska, prispievatelia vlny podporili akciu nákupom v e-shope. Táto charitatívna akcia má už nejakú tradíciu v rôznych mestách Slovenska, v Lučenci sa konala tretíkrát. Ďakujeme, že tentokrát putovali deky a čiapky k našim prijímateľom sociálnych služieb, ktorí sa im veľmi potešili.

Pozdravy pre našich klientov zo Školského klubu detí ZŠ a MŠ Hany Ponickej v Haliči

Športový deň zamestnancov spojený so školením a interným vzdelávaním

Práca s imobilnými prijímateľmi sociálnych služieb patrí medzi naše priority

V našom zariadení sme v mesiaci apríl 2021 priniesli pre našich prijímateľov opäť niečo inovatívne. Sociálni pracovníci začali pri práci s imobilnými klientmi využívať zvonkohru Koshi, ktorá je vhodná na použitie v muzikoterapii, pre osoby s telesným a mentálnym postihnutím, či osoby vyžadujúce si špecifický prístup. Jedinečná kombinácia kovu a bambusového dreva poskytuje bohatú melódiu, jemne, ľahko a hlboko prestupuje priestor, v ktorom hrá. Dôležité je, že má veľmi upokojujúci vplyv, hodí sa na precvičovanie jemnej motoriky, uvoľnenie a relaxáciu. Pri terapeutickej práci sa pri zvuku zvonkohry z podvedomia vynárajú spomienky z detstva a uvoľňujú sa bloky, ktoré si v sebe nesieme.

Medzinárodný deň žien – sviatok, ktorým sa pripomína výnimočnosť žien

MDŽ, ktorému prináleží v kalendári dátum 8.3., je mimoriadne populárny a obľúbený sviatok. Úcta a poklona sa ženám v tento špeciálny deň prejavuje po celom svete. Naše zariadenie nebolo výnimkou a pre naše klientky sme pripravili milé darčeky. 

Odovzdávanie vianočných darčekov

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Tak znie názov kampane, ktorej cieľom je obdarovať na Vianoce seniorov v domovoch dôchodcov. Aj našim klientom dnes vyčarila úsmev na tvári práve „krabica od topánok“ naplnená milými drobnosťami. Ďakujeme všetkým úžasným ľuďom, ktorí uvedenú kampaň zorganizovali, ako aj tým, ktorí sa do nej zapojili. Klienti boli obdarovaní aj krásnymi medovníčkami, ktoré upiekli naše sestričky. Ponúkame pár záberov na radosť a šťastie, ktoré vyvolali. 

Príď Mikuláš, príď aj k nám, nemusíš však chodiť sám. Vezmi si aj priateľov, privíta vás celý dom!

A veru sme dnes privítali Mikuláša aj s jeho priateľmi – pomocníkmi. Nezabudli na nikoho, potešili nás všetkých svojou milou prítomnosťou,  dobrým slovom a sladkými darčekmi. Niekde sa objavili aj slzy dojatia či radosti, ale predovšetkým všade panovala dobrá nálada a v ovzduší bolo cítiť predvianočné očakávania.

Nová aktivita pre klientov – hra na hudobný nástroj WoodPack

WoodPack je rytmicko – melodický hudobný nástroj vyrobený z vysoko rezonančného kvalitného dreva. Rezonančná doska nástroja pozostáva z vyrezaných jazýčkov rôznej dĺžky, každý je naladený na určitú notu v stupnici. Vďaka vibrácii dreva vzniká jedinečný príjemný drevený tón. Skladby a melódie je možné hrať paličkami s gumeným koncom alebo končekmi prstov. Našim klientom priniesol svojím zvukom nečakanú zábavu a príjemnú náladu. Rytmus, tempo či melódia a samotný zvuk tohto nástroja, ponúka širokú možnosť na neverbálne vyjadrenie pocitov klienta. Hudba napomáha rozvoju sociálnych interakcií a komunikácie, sebavyjadreniu či zvládaniu stresu. Poskytuje veľa možností na prežívanie radosti a obvykle vyvoláva pozitívne zmeny vo všetkých rozmeroch organizmu.

Poďakovanie žiakom a učiteľkám zo Základnej školy s materskou školou v Haliči

Poďakovanie za darčeky zo srdca pre našich prijímateľov sociálnych služieb patrí žiakom a učiteľkám ZŠ s MŠ v Haliči, že na nás ani v týchto ťažkých chvíľach nezabúdajú a myslia na nás.

Celoplošné testovanie – v našom zariadení sa uskutočnilo v sobotu 31.10.2020

Ďakujeme našim sestrám za profesionálny výkon, všetkým zamestnancom za organizáciu testovania a prijímateľom sociálnych služieb za účasť a pokojný priebeh testovania.  

Jesenné aktivity

Využívanie pozitívneho vplyvu zvierat na psychické, fyzické aj emocionálne zdravie klientov

Už pár rokov je súčasťou života nášho zariadenia psík Beny, ktorý spríjemňuje našim klientom chvíle trávené v oddychovej zóne. Vyznačuje sa miernou a priateľskou povahou. Tieto jeho vlastnosti, rovnako ako aj veľká poslušnosť a oddaná prítulnosť, z neho robia ideálneho psíka pre klientov. V júli 2020 sme privítali ďalších nových obyvateľov – dvoch zajačikov, ktorí u nás našli svoj domov. Sú milí a krotkí, klienti si ich veľmi obľúbili.

Milé prekvapenie od detí zo základnej školy v Lučenci

Aj napriek tomu, že sme sa nemohli stretávať, deti zo základnej školy v Lučenci na nás nezabudli a potešili nás milými darčekmi. 

Stretnutia a aktivity v exteriéri