Politika kvality

Zariadenie sociálnych služieb AMBRA pre napĺňanie svojho poslania, vízie a cieľov kvality pri poskytovaní sociálnych služieb prijímateľom sociálnych služieb vydáva nasledovnú Politiku kvality: