Výsledky našej usilovnej práce – stoličky a sedačky s novým čalúnením

V mesiaci jún 2024 sa naši klienti venovali renovácii starších opotrebovaných stoličiek a sedačiek, ktoré bolo potrebné ošmirgľovať, nalakovať a prečalúniť novým koženým poťahom. Touto cestou ďakujeme spoločnosti Adient Lučenec za poskytnutý materiál, ktorým sme mohli našim klientom rozšíriť možnosti pracovných aktivít v našom zariadení. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch budeme pokračovať v renovácii ďalších stoličiek a sedačiek.