Postavili sme si máj

Dňa 30. apríla 2024 sme si v našom zariadení opäť pripomenuli ľudovú tradíciu – Stavanie mája. Na pomoc sme si zavolali žiakov a žiačky zo Súkromnej základnej školy s materskou školou DSA v Lučenci. Pre našich klientov pripravili kultúrne pásmo tancov, detských hier a piesní, ktoré v minulosti sprevádzali stavanie mája. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a pedagógom, ktorí pripravili tento milý program.